Η εταιρία μας συστάθηκε τον Ιανουάριο 2013 με την επωνυμία “METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε”. Βασική δραστηριότητα της είναι οι υπηρεσίες Μετρολογίας. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (α) διακρίβωσης, πιστοποίησης και ελέγχου μετρητικού εξοπλισμού, (β) υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών μετρητικών συστημάτων οργάνων,  (γ) εμπορίας μετρητικού εξοπλισμού, (δ) εκπαίδευσης σε θέματα Μετρολογίας και Διαπίστευσης και (ε) έρευνας και ανάπτυξης διαδικασιών μετρήσεων ακρίβειας και διακριβώσεων.

Eδρεύει στο Μοσχάτο, οδός Λάμπρου Κατσώνη 95, όπου στεγάζονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις της. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό και κινητό εξοπλισμό για επιτόπιους ελέγχους και διακριβώσεις στις εγκαταστάσεις των πελατών.

Είναι πλήρως εφοδιασμένη με σύγχρονο επιστημονικό, μετρητικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες διακρίβωσης των πελατών της. Το προσωπικό της εταιρίας μας έχει πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη κατάρτιση με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) και επιμορφώνεται διαρκώς ώστε να εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στην επιστήμη της μετρολογίας.
Βασικός στόχος της εταιρίας μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών των πελατών. Για το λόγο αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία με τον πελάτη και στην πλήρη γνώση και κατανόηση του υπό διακρίβωση πεδίου του.

Μενού